Kadiri Tarikatı'nın Nadiri Kolu Hacı Muhammed Bilal Nadir Hz

 

Hacı Muhammed Bilal Nadir Hz.
1885 - 1969 ALLAH Rahmet Eylesin


Şeyhimiz Hacı Muhammed Bilal Nadir Hz. HAYATI

Hacı Muhammed Bilal Nadir Hz.'nin DERSİ

Hacı Muhammed Bilal Nadir Hz.'nin VAAZ'ları

 

 www.evliyaokulu.com

 

GAZİANTEP’Lİ HACI MUHAMMED BİLÂL NADİR
BİZİM DERSİMİZ ŞUNLARDIR. 

 

 1)      Her beş vakit namaz sonunda üç Fatiha (Elhamdü lillahi Rabbilâlemiyn), üç İhlâs (Gul hüvallahu ahad), üç salâvât-i şerife okur. Hasıl olan sevabı evvelâ Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa  (Sallâllâhu tealâ aleyhi vesellem) efendimizin ruhuna bağışlar. Ondan hasıl olan sevabı cemî-i cümle Peygamberlerin, Sahâbe-i Güzin efendilerimizin Cihar-ı yâri Güzin efendilerimizin ruhlarına bağışlar.      

 2) Üç İhlâs (Gul hüvallâhü ahad), bir Fatiha (Elhamdü lillâhi Rabbil âlemiyn) okur, ondan hasıl olan sevabı Şeyh Abdulkâdir Geylâni (GaddesallâhuSırrahul Aziz) Hazretlerinin, Seyyid Ahmed’ür-Rufâi, Muhammed Bahaüddîn Nakş-ı bend’i, Hazreti Ökkâşe bîn-i Mahsen (Radiyallahu anhu), Veysel Karanî Hazretlerinin ve bütün tarikât pirlerinin ve meşayıhlarının ve evliyalardan bağışlamak istediklerinin ruhlarına  bağışlarsın. 

3)Üç ihlâs (Gul hüvallâhu ahad), Bir Fatiha (Elhamdü lillâhi Rabbil âlemiyn) okur,ondan hasıl olan sevabı Şeyhimiz Hacı Muhammed Bilâl-i Nâdir Hazretlerinin, Muhammed Hilmi Kutlubay Hazretlerinin ve onun âlinden, evlâdından, ezvacından ve ihvanlarından ahirete irtihal edenlerin ve bütün ehl-i imanın ruhlarına bağışlar.

 

          Bunlar her beş vakit namaz sonunda yapılacak derstir. Bundan sonra ki ders ilk defa girenler için 500 ders var. O da şöyledir:

1-      100 defa Estağfirullah el aziym.

2-      100 defa Salâvât-ı şerife.(Allahümme salli alâ Muhammedin ve alââli Muhammed)

3-      200 defa  Lâ ilâhe illâllah,

4-      100 defa Allah, Allah….  çeker.

İsteyen bunu her beş vakit namazın sonunda çeker. Her beş vakit namaz  sonunda çekmek zorolur derse hepsini bir vakitte çeker. 24 saat içerisinde bir vakit tayin eder. Mümkünse hergün aynı vakitte çeker.

Her beş vakittekinin tamamı 2500 olur. O da şöyledir:

1-      500 defa Estağfirullah el aziym.

2-   500 defa Salâvât-ı Şerife. (Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed)

3- 1000 defa Lâ ilâhe illâllah.

4-   500 defa  Allah, Allah….. .. çeker.

Ayrıca gezdiği yürüdüğü yerde abdestli ve abdestsiz işinin başında gece ve gündüz daima yapabildiği kadar lâ ilâ he illâllah zikrine devam eder.

        Dersin fazlasını yapabilenler için gecenin üçte biri kalınca seher vakti bitimine kadar her iki rekatta bir selâm vermek üzere on iki rekat teheccüd(gece) namazı kılar. Kılamayanlar iki rekat kılsa da olur.

800    Bismillahirrahmanirrahiym ve 133 adet Salâvât-ı şerife okur. Peygamberimizin huzurunda  duruyormuş, şimdi gözlerinin önündeki perde kalkıp, açılıp görecekmiş gibi düşünür.

En az 200 defa Es-selâtü ves selâmü aleyke yâ Resûlullah çeker

100    defa İhlâs (Gul hüvallahu ahad),

100  defa Fatiha (Elhamdülillahi Rabbil âlemiyn) okur.

5 dakika da zikrullah yapar.

Arkasından da duasını eder. Bunları yapan kimse  acaip, garaiplere erer.

Şöyle ki: Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi vesellem) :

       “Ölmeden evvel ölünüz” buyuruyor.(Marifetnâme, s. 477, 962; Müzekkin Nüfus, s.140,412) Ölünce göreceğimiz yerleri bu dünyada ölmezden evvel görürüz. Daha insanın aklından, hayalinden geçmediği, tasavvur edeme-diği sayılamıyacak kadar Allah’u teala ile kendi arasındaki şifreli, hal, işaret ve sair haller olur, görür,bilir,sezer, müşahede eder.

"Kul ile Allah’u teala arasında yetmiş bin nur’dan, yetmiş bin zulumattan perde vardır. " (Ramuz’ul Ehadis, Hadis No: 4156)

         Hepsini yapamaz ise yapabildiği kadarını yapar. Mümkünse bu"nları Huzur-u Rabıta ile çeker.

 

HUZUR-U RABITA ŞÖYLEDİR 

 

   

1.      Cenab-ı Hakk teala Hazretleri bana benden yakın. Ben onu   göremiyorum ama o beni görüyor.

      2.   Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa (Sallallahu teala aleyhivesellem) efendimizin Nûr’u Nübüvveti güneş gibi üzerime doğmuş, O’nun ziyası altındayım.

       3.  Pirimiz Hazreti Şeyh Sultan Abdulkadir Geylâni (Gaddesallahu sırrahul Aziz) Hazretlerinin sağ eli başımın üzerinde.

       4.  Bu oturan ben değilim. Şeyhim Hacı Muhammed Bilâl Nadir Hazretleri der. O ânı yaşıyormuş gibi düşünür.

 

 

 

 

 

www.evliyaokulu.com

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !